Plasto.bg

Начало | За нас | Партньори | Контакти | Новини и събития |
Управител : 0888 926 080_
Бояджийски машини WAGNER : 0889 252 288_
Сервиз WAGNER : 0879 215 210_
Прахови бои INVER : 0878 926 081 / 0886 434 481_
Прахово боядисване услуга : 0889 703 995_

Управляващ блок EPG SPRINT X


EPG Sprint X служи за управление на всички ръчни и автоматични пистолети WAGNER. Прецизната и саморегулираща се AFC-технология, монтирана в модула, позволява оптимално управление на пистолета и по този начин постигане на възпроизводими резултати при нанасяне на покритията.  
Интуитивно , лесно за усвояване и боравене управление ;
Оптимално разположение на елементите на управление ;
Запаметяване и повикване на програми със заложените параметри за покритие.

- 4 вградени програми : за боядисване на плоски детайли, за детайли със сложна конфигурация, за пребоядисване на детайли и програма по избор на оператора ;
- 46 допълнителни програми, които клиентът може да настрои сам в зависимост от специф­иката на боядисваните детайли - количество прах, високо напрежение и ампераж, количество въздух и пр.
- Генераторът за управление на фирма WAGNER - EPG-Sprint X е единственият, позволяващ работа както с корона ( електростатичния ) , така и с трибо-пистолет и автоматично ги разпознава при включването им ;
- За по-доброто завихряне и покритие са предоставени 3 възможности за управление силовите линии на статичното поле в зависимост типа, теглото и пр. на праховата боя ;
- За разлика от генераторите при конкурентни фирми въздухът, който е основен за транспортирането и разпрашаването на праховата боя, се регулира електронно с цел избягване подаването му на тласъци.