Plasto.bg

Начало | За нас | Партньори | Контакти | Новини и събития |
Услуга Прахово Боядисване : 0889 703 995_
Прахови бои INVER : 0878 926 081 / 0886 434 481_
Бояджийски машини WAGNER : 0889 252 288 / 0886 434 481_
Управител : 0888 926 080_

Условия за отдаване под наем


ПЛАСТО ЕООД предоставя бояджийски машини под наем за срок от 1 ден ( 24 часа ) до 10 дни. При предоставяне на машината се записва часа  й на отдаване под наем. При закъснение на връщането й с повече от 2 часа се начислява цял ден – 24 часа. При необходимост от ползване за повече от 10 дни е необходимо  представител на фирмата, наела машината да посети офиса ни и да заплати за времето й  на ползване за десетдневния период, след което отдаването на машината може да бъде удължено за нов максимум 10-дневен период.
Преди получаването на машината  се изисква подписването на Запис на заповед  по предоставен образец  за стойността на оборудването ( 2400,00 лв.) , което се наема, както и да бъде внесен гаранционен депозит в размер на 500,00 лв. Записът на заповед и внесения гаранционния депозит  остават  до връщане на оборудването и покриване на всички задължения за наемането му. 
ПЛАСТО ЕООД предоставя машините в изправен вид и очаква да ги получи в изправно състояние.  Преди получаването се извършва  инструктаж  и обучение  за безопасна работа и поддръжка на оборудването.  При повреди нанесени вследствие на нехайно и немърливо отношение към предоставената техника и необходимост вследствие на това от ремонт или смяна на части, клиентът заплаща стойността им.  Наемателят на машината  не носи материална отговорност за повреди възникнали при правилна експлоатация на уредите и в следствие на естествено износване на оборудването.

Необходими документи за наем на бояджийска машина :
За частни лица:
•Лична карта
•Депозит
•Запис на заповед

За фирми:
• Актуално състояние ( проверка при нас на място в Търговския регистър )
•Булстат
•Документи на МОЛ (лична карта), или оригинал на пълномощно на упълномощеното лице
•Депозит
•Запис на заповед

ЦЕНА : 60,00 лв. без ДДС за 1 ден ( 24 часа )