Plasto.bg

Начало | За нас | Партньори | Контакти | Новини и събития |
Услуга Прахово Боядисване : 0889 703 995_
Прахови бои INVER : 0878 926 081 / 0886 434 481_
Бояджийски машини WAGNER : 0889 252 288 / 0886 434 481_
Управител : 0888 926 080_

FlexControl plus


При работа с двукомпонентни или трикомпонентни материали и честа смяна на цветовте най-подходяща за вас е З-компонентната електронна система FLEXCONTROL plus. Системата контролира и смесва в зададените съотношения
- основния материал
( компонент А )
- втвърдителя ( компонент В )
- разтворителя ( компонент С ) - за дозиране и за промиване на системата

Технически параметри
- Максимално налягане - от 0,5 до 270 бара
- Възможност за смесване на компоненти А и В -
от 0,1:1 до 50:1
- Допустимо отклонение от заложеното съотношение : + - 1 %
- Максимален вискозитет на материал ( mPas ) - 20 -10 000
- Максимално количество на отделните компоненти:
25А, 10В, 10С
- Захранване - 240 V, 50-60 Hz
- Работна температура -
5 °C - 50 °C

Характеристики :
Висока икономичност
- незначително количество отпадъчен материал чрез прецизно дозиране на необходимата смес
- малък разход на материал за промиване на системата
- допринася за стриктното спазване нормите за ЛОС
- малко износващи се части

Висока прецизност
- SIEMENS-контролер с 4-инчов тъчскрийн екран
- Памет за съхраняване до 100 рецептури
- Възможност за 10 индивидуални програми за промиване
- Звуков сигнал / Аларма при наближаване времето за втвърдяване
- Контрол върху смесителния процес и автоматично калибриране на системата
- Памет за съхранение на работните процеси
- Възможност за отстояние на управлението от флуидния блок - до 50 м.
- Възможност за включване към система за автоматично промиване

Лесно обслужване
- 4-инчов тъчскрийн екран за вкарване на данни и за осъществяване на контрол върху функционирането на системата
- Логични символи на дисплея
- Лесно залагане на необходимите параметри - без необходимост от компютърна грамотност
- Бърза и лесна смяна на цветовете

Работни материали
- конвенционални 2К, 3К и 4К лакове и лепила
- водоразтворими 2К, 3К и 4К лакове и лепила