Plasto.bg

Начало | За нас | Партньори | Контакти | Новини и събития |
Услуга Прахово Боядисване : 0889 703 995_
Прахови бои INVER : 0878 926 081 / 0886 434 481_
Бояджийски машини WAGNER : 0889 252 288 / 0886 434 481_
Управител : 0888 926 080_

Новини и събития

Машини за дезинфекция


­­­Защо машините за пръскане на­ WA­­G­NER са подходящи за дезинфектиран­е на повърхности?­­­­­


Освен директно предаване от човек на човек, допира до заразени повърхности също представлява риск за пренасяне на вирусите от типа SARS-CoV-2, тъй като е установено, че вирусът може да оцелее в продължение на няколко дни на гладки повърхности.

В извънредното положение, машините на WAGNER - с­пециалист в областта на повърхностните покрития – са подходящи за дезинфекция на повърхности.

С мобилното оборудване за пръскане на WAGNER, най-често срещаните дезинфектанти могат да се нанасят върху малки, средни и големи повърхности бързо и лесно. По този начин ние подкрепяме хората чрез нашите иновации и допринасяме за ефективно намаляване на разпространението на вирусите.


Научете повече за официалната кампания на WAGNER, като натиснете ТУК!

Къде може да се използва дезинфекция със спрей машините на WAGNER ?

Особено внимание трябва да се обърне на обектите за ежедневна употреба, както и на местата, посещавани от хора, които са или вече са болни.


 • - Офис помещения
 • - Oбществени пространства, като входове, стълби и други
 • - Обществен транспорт
 • - Съблекални, бани, санитарни помещения
 • - Ресторанти и зони за приготвяне на храна
 • - Учебни и образователни съоръжения и институции
 • pomestenia_2.JPG

Какви повърхности можете да дезинфектирате с машините на WAGNER?

 • - Технологията за пръскане на WAGNER позволява цялостно дезинфектиране на повърхностите и ефективно намаляване на разпространението на бактериите, вирусите и т.н.

 • - Дезинфектанти в течна форма, които са с доказано вирусоцидно или частично вирусоцидно действие, са подходящи за нанасяне върху повърхности чрез пръскане с машините на WAGNER

 • - Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се знае, че са чувствителни на редица дезинфектанти: алкохоли, алдехиди, бигуаниди, диамидините, бисфеноли и т.н.

За повече информация : John Hopkins University.

Кои са подходящите машини на WAGNER за големи и обществени обекти?

mashini1.JPG

Научете повече:

­- Mембранна помпа SuperFinish 23

- Бутална помпа ProSpray 20

- Бутална помпа ProSpray 3.21

- Бутална помпа ProSpray 3.25

Приложение за дезинфекция на повърхности с машините на WAGNER

Настройка

 • - Затегнете връзките на машината и проверете уплътнението, първо с вода преди да използвате дезинфектант
 • - Премахнете водата
 • - Напълнете контейнера с разтвор (според инструкциите за употреба на разтвора за дезинфекция на повърхности) или поставете смукателната директно в контейнера с разтвор
 • - За машините за безвъздушно пръскане :
  •   -   Настройка на налягането: 70-100 бара
  •   -   Размер на дюзата: препоръчителна големина – 513 (тоест ъгъл на разпръскване 50 градуса, размер на дюзата 13 инча)
  •   -   Ако използвате друг размер дюза, скоростта на пръскане трябва да се регулира
 • - Нанесете дезинфектанта бързо и равномерно върху повърхностите в съответствие с препоръките и инструкциите на производителя на дезинфектанта, който използвате

Инструкции за безопасност

Моля, спазвайте следните инструкции за безопасност преди употреба:

 • - Винаги носете необходимите лични предпазни средства: ръкавици, очила и маска
 • - Никога не насочвайте течността към хора или животни - съществува риск от нараняване!
 • - Прочетете и следвайте внимателно инструкциите за експлоатация на машината, както и инструкциите за безопасност на материала
 • - Не пръскайте никакви електрически устройства и оборудване!
 • - Когато използвате запалими течности, машината трябва да работи извън помещението, където се извършва пръскането (опасна зона = 5 м разстояние от зоната на приложение)
 • - Ако се използват запалими дезинфектанти, трябва да се осигури съответното проветряване на помещението.

  - Освен това не трябва да се дезинфекцират топли или горещи повърхности. Ако е възможно, електрическите системи трябва да бъдат изключени. Съществува риск от експлозия!


Също така, моля прочете внимателно следните инструкции преди да използвате оборудването :

 • - Използвайте дезинфектанти на алкохолна основа само с безвъздушните машини (напр. ProSpray / SuperFinish)
 • - Промийте добре системата с вода веднага след употреба или по време на прекъсвания на работа! Уверете се, че няма останала дезинфектанта течност в уреда след употреба!
 • - Спазвайте законовите, регулаторните и нормативните изисквания!


  instrucii1.JPG

­