Plasto.bg

Начало | За нас | Партньори | Контакти | Новини и събития |
Услуга Прахово Боядисване : 0889 703 995_
Прахови бои INVER : 0878 926 081 / 0886 434 481_
Бояджийски машини WAGNER : 0889 252 288 / 0886 434 481_
Управител : 0888 926 080_

Двукомпонентни бояджийски системи

WAGNER.jpg

Завишените изисквания към покритията на произвежданата продукция, както и влезлите в сила по-строги норми за допустима концентрация на летливи органични съединения ( ЛОС ) не само в затворени помещения, но и при тяхното изхвърляне в атмосферата, наложи масовото навлизане в последните години на 2-компонентни и водоразтворими лакове.

До 2007 г. всички предприятия в Европейската Общност­ трябваше да приведат своите производства в лакобояджийните към спуснатите допустими норми за ЛОС. 

В много фирми и до днес 2К-материали продължават да се смесват на ръка , което много често води до неточност и неспазване на зададените параметри от производителите на лакове ; вследствие на тази неточност качеството на покритието е силно занижено, а поетите гаранции отпадат ; бракът в производството често означава допълнителни, непредвидени разходи; смесването на ръка почти винаги води до преразход на материал, тъй като работникът трудно може да прецени, какво точно количество му е необходимо; при честа смяна на цветове разходите за разтворители са прекомерни и пр.

2K_1170x400.jpg

Всичко това може да бъде избегнато с електронните 2К-системи от серията TwinControl и FlexControl, произвеждани от фирма WAGNER - Германия, които не само гарантират отлично качество на покритието, но документират и съхраняват всички разходи както на лака и втвърдителя, така и на разтворителя.Статистиката сочи, че при дневно използване на 30 и повече литра 2К-материал, е желателно използването на TwinControl или FlexControl.TwinControl

Научете как функционира системата и защо да я предпочетете

TwinControl 5-60/5-60

2-компонентна ситема за работа с пистолети с ниско налягане

TwinControl 28-40/28-40

2-компонентна ситема за работа с пистолети с високо налягане

FlexControl plus

При работа с двукомпонентни или трикомпонентни материали и честа...

FlexControl Smart

Електронно смесваща и дозираща система FlexControl Smart